Praha

centrum 20km

Kostely a kaple

Kláštery:

 • Strahovský klášter – je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna..
 • Emauzský klášter – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění.
 • Břevnovský klášter – je nejstarší a dodnes činný mužský klášter u nás. Klášter je založený roku 993 byl původně celý dřevěný, ale už v 11. století tu byl postaven románský kostel a krypta. Basilika sv. Markéty nad ní pochází z doby baroka a na její výstavbě i výzdobě se podíleli přední evropští architekti.
 • Anežský klášter – je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen Václavem I. v letech 1233 – 1234.

Paláce:

 • Valdštejnský palác – jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka a v současné době sídlo Senátu Parlamentu České republiky
 • Palác Kinských – národní galerie v Praze je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku
 • Černínský palác – je velká palácová původně raně barokní budova.Od roku 1934 slouží coby sídlo Ministerstva zahraničních věcí jak někdejšího Československa tak i České republiky.

Další stavby:

 • Karlův most – je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice
 • Staroměstská radnice – Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny, umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice.
 • Letohrádek Hvězda – celý objekt letohrádku Hvězda provází číselná symbolika. Půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagram) symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.
 • Obecný dům – je jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze, jež stojí na náměstí Republiky, v sousedství Prašné brány naproti domu U Hybernů. Slouží především reprezentačním účelům.
 • Rudolfinum – je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha při pravém břehu řeky Vltavy na Starém Městě v Praze. V její Dvořákově síni se pořádají významné koncerty
 • Karolinum – je komplex staveb – nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě.
 • Národní divadlo – nejznámější divadlo v České republice. Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického.
 • Socha sv. Václava – na Václavském náměstí v Praze patří mezi nejznámější sochařská díla v hlavním městě České republiky.
 • Trojský zámek – je barokní stavba. Nachází se na pravém břehu řeky Vltavy, v jeho areálu se nalézá také několik hospodářských stavení, včetně konírny, a také kinotéka. Objekt zámku je obklopen rozsáhlou zámeckou zahradou.
 • Petřínská rozhledna – je s výškou přes 63,5 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n.m.
 • Křižíkova fontána – je všeobecně obdivovaným a vyhledávaným monumentem. Návštěvníkovi skýtá neopakovatelný umělecký požitek z krásné hudby doprovázené vodním tancem a barevnými světelnými efekty.