Zamki

sternberk

Český Šternberk (Czeski Sztemberk) – 45 km

Czeski Sztemberk należy do najstarszych zamków w Czechach i jest od czasów wybudowania w 1241 roku w posiadaniu rodziny Sternberg. Zamek z zewnątrz zachowuje styl gotycki, ale wnętrza po przebudowie są w stylu wczesnobaroko­wym.Zwiedzanie zamku przybliży historię rodu i styl życia rodziny w posiadłości.

karlstejn

Karlštejn (Karlsztejn) – 50 km

Gotycki XIV-wieczny zamek w Czechach, w miejscowości Karlštejn, 8 km na wschód od miasta Beroun. Zamek został ufundowany w roku 1348 przez Karola IV. Pierwsza trasa zwiedza Cesarski pałac, skarbiec w Wieży Mariańskiej. Główną atrakcją drugiej trasy i najcenniejszą częścią zamku jest kaplica Świętego Krzyża znajdująca się w Wielkiej Wieży z bogatym, przypominającym bizantyńskie, wystrojem wnętrza, zdobi je ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz 129 (początkowo 130) obrazów tablicowych Mistrza Teodoryka, nadwornego malarza Karola IV. To nejwiększy zbiór średniowiecznych obrazów jednego autora na świecie.

tocnik-zebrak

Hrady Točník a Žebrák- 94 km

Zamek Zebrak był od połowy XIII. wieku używany przez szlachtę i króla Czech. Po pożarze w 1395 roku Wacław IV zamek odbudował, w tym samym czasie założył powyżej na skalistym grzbiecie nowy zamek Točník. Wacław IV stworzył tak niepowtarzalny zespół zamkowy. Tocnik jest doskonałym przykładem zaawasowanej średniowiecznej sztuki, dopełnionej późniejszymi przebudowami . Niezwykły szczegółem jest kamienna galeria wszystkich herbów Wacława IV.

krivoklat

Hrad Křivoklát – 95 km

Jeden z najstarszych i najważniejszych zamków czeskich króli, jego formę tworzyły rody Przemyślidów, Luksemburgowie oraz Jagiellończycy. Sredniowieczny obraz przywróciła przebudowa w XIX. wieku. Wewnątrz jest cała seria wyjątkowych pomieszczeń, na przykład późnogotycka kaplica s bogatymi malarskimi i rzeźbiarskimi dekoracjami, lub Sala Królewska z pięknymi sklepieniami. Warto zajrzeć też do biblioteki z 52 tysiącami tomów, katowni czy Wielkiej Wieży z tarasem widokowym i trofeami myśliwskimi.